Valdkonnad

Advokaadibüroo Talts & Partnerid nõustab ja esindab kliente kõikides peamistes õigusvaldkondades.
Arvestades meie meeskonna ettevalmistust ja kogemusi teenindame kliente eelkõige järgmistes valdkondades:

 • Ühinguõigus
 • Lepinguõigus
 • Kinnisvara- ja asjaõigus
 • Ehitus- ja planeerimisõigus
 • Keskkonnaõigus
 • Maksuõigus
 • Pankrotiõigus
 • Tööõigus
 • Riigihanked
 • Perekonnaõigus
 • Pärimisõigus
 • Riigi- ja haldusõigus
 • Tsiviilkohtumenetlus ja halduskohtumenetlus
 • Siseriiklik ja rahvusvaheline vahekohtumenetlus
 • Kohtueelsete vaidlusorganite menetlus
 • Karistusõigus
 • Täitemenetlus
 • Lepitusmenetlus